Certificering op basis van ISO 9001 of NEN EN 15224

Kwaliteit draait om klanten

Geen enkele organisatie is opgericht met de gedachte 'we gaan eens lekker een systemen met veel procedures en protocollen maken'. Nee, een organisatie is ooit ontstaan met de wens om een klant van dienst te kunnen zijn. Dat is kwaliteit en daar moet het om draaien: de klant en niet de systemen!

Walvis Certificatie is als onafhankelijke certificerende instelling gespecialiseerd in het uitvoeren van certificatie-audits, proefaudits en 0-metingen voor organisaties in zowel de non-profit (overheid, zorg en welzijn) als de profitsector. Wij zijn een certificerende instelling die certificaten afgeeft aan instellingen die aantoonbaar bewijzen over een effectief werkend kwaliteitsmanagementsysteem te beschikken. Daarbij staan wat ons betreft de wensen en verwachtingen van de belanghebbenden voorop en niet de normen. De normen zijn vooral bedoeld om kwaliteit systematisch te organiseren en te (laten) toetsen.

Onze werkwijze

Wij zien een certificatie-audit vooral als een middel om zichtbaar te maken hoe de kwaliteit is georganiseerd en waar een organisatie trots op mag zijn. Maar we maken ook zichtbaar waar nog mogelijkheden tot verbetering liggen om zo nog betere bedrijfsresultaten te kunnen realiseren. Bij de start van de certificatie-audit staan we daarom uitgebreid stil bij de vraag wie de kalnten zijn en wat zij willen. Welke verwachtingen, wensen en eisen hebben de klanten? Welke andere belanghebbenden (partners, financiers, leveranciers, etc.) zijn er en wat willen zij van de organisatie? Wat wil de organisatie zelf betekenen? Welke strategie hanteert de organisatie?

Dit wordt dan de basis van de certificatie-audit. Met andere woorden: we onderzoeken vooral in welke mate de organisatie er in slaagt om haar klanten en belanghebbenden van dienst te zijn en de eigen strategie te realiseren! Steeds vanuit de gedachte: een organisatie is er om klanten van dienst te zijn, niet om systemen op te tuigen en in de lucht te houden.

Weten hoe het certificatietraject verloopt? undefinedLees hier meer.

Positief en waarderend

We hechten veel waarde aan een plezierige en positieve manier van werken. Te veel auditoren worden nog als een formele en afstandelijke ‘controleur’ ervaren. En dat is jammer, want dat maakt certificering en bezig zijn met kwaliteit alleen maar onnodig spannend. Wij hanteren tijdens de certificatie-audit daarom liever een wat ‘lossere’, waarderende stijl waarbij we door middel van positieve en toch ook diepgaande gesprekken een goed beeld krijgen van hoe de kwaliteit georganiseerd is. Door deze waarderende aanpak stimuleren we het gevoel van alle betrokkenen dat kwaliteit vooral leuk en zinvol is en dat er veel is om trots op te zijn. Door stil te staan bij positieve ervaringen wordt het ook gemakkelijker om aandacht te schenken aan verbetermogelijkheden en creren we commitment om structureel te blijven verbeteren en ontwikkelen.

Professioneel en deskundig

Bij onze werkzaamheden onderschrijven we de eisen van NEN-EN-ISO/IEC 17021 (Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren) en NEN-EN-ISO 19011 (Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen). Deze normen bevatten onder andere eisen en richtlijnen ten aanzien van de samenstelling en kwalificaties van het auditteam, het auditprogramma, de auditmethodiek, onpartijdigheid en vertrouwelijkheid.

Wij werken alleen met senior auditoren die bewezen hebben dat zij deskundig en ervaren zijn en die voldoen aan de eisen van de IRCA (The International Register of Certificated Auditors). 

Waar kunnen we bij helpen?

Wilt u kosteloos van gedachten wisselen over uw situatie en antwoorden krijgen op uw vragen of wilt u een offerte aanvragen?

Bel ons op telefoonnummer:
085 - 87 80 640 of stuur een e-mail naar: info@walviscg.nl

U kunt ook gebruik maken van het contactformulier.

Binnen n dag ontvangt u van ons een reactie.

Neem contact op