Veel gestelde vragen

Certificering mag toch alleen gebeuren door de grote certificerende instellingen?

Het is een misverstand om te denken dat het certificeren op basis van ISO 15224, ISO 9001 en ISO 14001 alleen door de grote, traditionele certificerende instellingen mag gebeuren.

Externe partijen zoals zorgverzekeraars en gemeentes vereisen sinds 2013:

  • dat de zorgaanbieder systematisch werkt aan het verbeteren van de kwaliteit
  • dat dit wordt geborgd door middel van een werkend kwaliteitssysteem
  • dat deze borging is gebaseerd op een landelijk en/of internationaal erkende norm (bijvoorbeeld ISO)
  • dat het kwaliteitssysteem door middel van een externe audit getoetst is door een onafhankelijke externe partij.
    Wie die externe partij is, maakt niet uit, zolang deze maar onafhankelijk en deskundig is.

Inmiddels hebben wij de afgelopen jaren diverse organisaties gecertificeerd op basis van ISO 9001, ISO 15224 en/of
ISO 14001. Al deze certificeringen en de door ons afgegeven certificaten zijn geaccepteerd door zorgverzekeraars, gemeentes en andere inkopende organisaties.

Krijgen we dan wel een goede auditor?

De auditoren die door Walvis Certificatie worden ingezet voldoen aan dezelfde opleidingseisen als de auditoren van de traditionele certificeerders. Onze auditoren zijn altijd opgeleid tot lead-auditor en voldoen aan de eisen van IRCA (International Register of Certificated Auditors). Daarnaast beschikken ze over tenminste 20 jaar ervaring als auditor, consultant, trainer of interim manager.

Het voordeel hiervan is dat zij de dagelijkse praktijk van een werkend bedrijf met alle weerbarstigheden van binnenuit kennen en er daardoor begrip voor hebben dat de 'regeltjes' niet altijd werken zoals ooit bedacht.

Waarom kunnen jullie goedkoper werken?

Omdat Walvis Certificatie een onafhankelijke certificerende instelling is, zijn wij niet gebonden aan allerlei eisen van externe toezichthouders zoals de Raad voor Accreditatie (RvA). Het voordeel van een orgaan als de RvA is dat zij toezicht houdt op de kwaliteit en onafhankelijkheid van de certificatieprocessen, het nadeel is dat dit vaak leidt tot onnodige bureaucratisering en tot kostenverhoging in de vorm van verplichte afdrachten. Deze verplichte afdrachten worden doorberekend aan de klanten en dat maakt, zeker in combinatie met het feit dat veel certificeerders te maken hebben met veel overhead, dat certificering een kostbare zaak kan worden.

Walvis Certificatie heeft er bewust voor gekozen om hier niet aan mee te doen. Wij kiezen er voor om kleinschalig en efficiënt te werken, waardoor wij de kosten van certificering laag kunnen houden.

Wat is kenmerkend aan jullie auditaanpak?

In onze certificatietrajecten zijn niet de normen het uitgangspunt, maar de wensen, verwachtingen en behoeften van klanten. Wij verwachten dat een organisatie zicht heeft op wat voor klanten belangrijk is en dat het kwaliteitsmanagementsysteem zo is georganiseerd dat het de klantgerichtheid stimuleert. Wij houden absoluut niet van regeldruk en onnodige documentatie, maar zien liever een slim en slank managementsysteem. Indien gewenst geven wij de organisatie daarbij zodanige handreikingen dat het kwaliteitsmanagementsysteem weer kan gaan helpen bij datgene waar het om draait: de klant centraal zetten!

Meer weten?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

 

Waar kunnen we ú bij helpen?

Wilt u kosteloos van gedachten wisselen over uw situatie en antwoorden krijgen op uw vragen of wilt u een offerte aanvragen?

Bel ons op telefoonnummer:
085 - 87 80 640 of stuur een e-mail naar: info@walviscg.nl

U kunt ook gebruik maken van het contactformulier.

Binnen één dag ontvangt u van ons een reactie.

Neem contact op